Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2023. 12. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XI.21.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

2020.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata illetékességi területén iparűzési adót vezet be.

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3000 forint.

3. § Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvos vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.