Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

Hatályos: 2019. 02. 26- 2019. 12. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §  Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380.- Ft-ban állapítja meg.2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától

             kell alkalmazni.


       (2) E rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.