Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


49.523.799 Ft költségvetési bevétellel

49.523.799 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.


2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Mellékletek