Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2020. 07. 15

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

36.712.426 Ft

Bevétellel


33.303.436 Ft

Kiadással


3.408.990 Ft


------------------------------

14.329.924 Ft


1.941.349 Ft


15.797.565 FtAlaptevékenység költségvetési egyenlege

-----------------------------------

Finanszírozási bevétel


Finanszírozási kiadás


Összes maradvány

jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak 2018. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2018. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 10. melléklet szerint számol be.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 11. mellékletben, az eredmény-kimutatását a 12. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint - 113.199.199 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6.§ Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2018.(VI.11) önkormányzati rendelete, valamint a 2018. évi költségvetéséről és módosításáról szóló 1/2018.(III.1.), 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete.