Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2019. 12. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó évi mértéke 25.000 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.