Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben a következőket rendeli el:1. §  Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése2. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.