Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 13/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet.


2. § E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.