Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 02. 29

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról

2020.03.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

2. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.