Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2021. 05. 28

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról[1]

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

78.302.264 Ft

Bevétellel

65.103.313 Ft

Kiadással


13.198.951 Ft

------------------------------
18.127.610 Ft

2.288.455 Ft

29.038.106 Ft


Alaptevékenység költségvetési egyenlege
-----------------------------------
Finanszírozási bevétel

Finanszírozási kiadás

Összes maradvány

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak 2019. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2019. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 10. melléklet szerint számol be.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 11. mellékletben, az eredmény-kimutatását a 12. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint - 149.964.849 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2019.(V.30) önkormányzati rendelete, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete, valamint annak módosításáról szóló 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 29. napjával.