Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2020. 12. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.”

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.