Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2020. 12. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

l. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó évi mértéke 30.000 Ft.”