Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(XII.3.) önkormányzati rendelete

a 7/2020. (X . 12.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint 8/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletek hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 04- 2020. 12. 31


Bakonyszentiván Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1. § Nem lép hatályba Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020. (X . 12.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI. 21.)

önkormányzati rendelet módosításáról.


2. § Nem lép hatályba Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelete a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX. 18.)

önkormányzati rendelet módosításáról.


3. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.