Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11- 2021. 11. 11

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről szóló 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.11.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő egyeztetés után a közművelődésről szóló 10/2021. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról- a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 10-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.