Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a) 45.395.918 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 30.759.585 Ft finanszírozási bevétellel
  • c) 76.155.503 Ft összes bevétellel
  • d) -------------------------------------------------
  • e) 73.662.528 Ft költségvetési kiadással
  • f) 2.492.975 Ft finanszírozási kiadással
  • g) 76.155.503 Ft összes kiadással
  • h) állapítja meg.

állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

3. § A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2021. május 29. napjával.