Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 26

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról1

2021.05.30.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 42.841.377 Ft Bevétellel

b) 54.602.020 Ft Kiadással

c) -11.760.643 Ft Alaptevékenység költségvetési egyenlege

d) 31.503.302 Ft Finanszírozási bevétel

e) 2.492.975 Ft Finanszírozási kiadás

f) 17.249.684 Ft Összes maradvány jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

d) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2020. évben nem volt.

e) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

f) Az önkormányzat 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 10. melléklet szerint számol be.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 11. mellékletben, az eredmény-kimutatását a 12. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint - 155.721.037 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

5. §2

6. §3

7. §4

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

2

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.