Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 26

Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 • a) 42.841.377 Ft Bevétellel
 • b) 54.602.020 Ft Kiadással
 • c) -11.760.643 Ft Alaptevékenység költségvetési egyenlege
 • d) 31.503.302 Ft Finanszírozási bevétel
 • e) 2.492.975 Ft Finanszírozási kiadás
 • f) 17.249.684 Ft Összes maradvány jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
 • b) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 • c) Az önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
 • d) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2020. évben nem volt.
 • e) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
 • f) Az önkormányzat 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 10. melléklet szerint számol be.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 11. mellékletben, az eredmény-kimutatását a 12. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint - 155.721.037 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.