Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

2022.05.27.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(5) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége 2021. évben nem volt.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 10. melléklet szerint számol be.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 11. mellékletben, az eredmény-kimutatását a 12. mellékletben, a maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint - 189.802.512 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.17.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.