Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 31

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

2023.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját és kedvezményeket az 1. melléklet tartalmazza.

2. §1

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.