Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2022. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2022. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet