Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a településkép védelméről

Hatályos: 2017. 12. 28
a településkép védelméről
Végső előterjesztői indokolás
A Településképi rendelet célja, hogy a település közössége hatékonyan óvja meg környezeti kultúráját, az ehhez kapcsolódó identitás érzése és érzékelése megerősödjön, tudatosan fejlessze azt az utókor értékei közzé.
Településképi rendeletben a településkép-védelem összes helyi eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül.
Úgymint:
1. Településképi Arculati Kézikönyv:
széleskörű társadalmi bevonással készül (partnerségi egyeztetés szabályai szerint). A kézikönyv feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására, és a településképi rendelet megalapozását szolgálja.
1. Helyi értékvédelem:
Területi és egyedi védelmek értékkatasztere és azok térképi lehatárolása.
1. Területi besorolások településképi szempontból:
általános, meghatározó és védett területek, amelyeket térképi megjelenítés is tartalmaz.
1. Településképi követelmények:
Területi és egyedi építészeti, valamint reklámelhelyezési- és műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó követelmények.
1. Támogatási és ösztönző rendszer:
Az önkormányzatnak sajátosan felvállalható eszközrendszere, amelyet az épületek településképet javító állapotának javítására fordíthat, pénzügyi és egyéb támogatásként.
1. Településkép-érvényesítési eszközök:
1. Településkép-védelmi szakmai konzultáció
2. Településképi bejelentés
3. Településképi véleményezés
4. Településképi kötelezés
5. Településképi bírság
Az önkormányzat feladatai a településképi törvény[1], és annak végrehajtási rendeletének[2] keretei között:
1. partnerségi egyeztetés új keretszabályai szerinti partnerségi rendelet felülvizsgálata, ez megtörtént,
2. főépítész megbízása a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésének idejére is , ez megvolt,
3. a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése legkésőbb 2017. december 1-ig. A novemberi jóváhagyással ez teljesíthető.
A szabályozásból eredő kötelezettségek összhangja akkor lesz teljes, ha a rendeletalkotás után a településképi követelményekre nézve sor kerül még
1. HÉSZ felülvizsgálatára (a településképi követelmények hatályon kívül helyezésével és a településképi rendelettel való összhang megteremtésével)
2. Közterületi rendelet felülvizsgálata
3. helyi értékvédelmi rendelet hatálytalanítására is.
[1] a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény