Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01
a kommunális adóról szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében rendeletet alkot és dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.
A rendeletalkotás a helyi adók vonatkozásában törvényben kapott felhatalmazás alapján történik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A Képviselő-testület 1999. évben megalkotta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet, majd 6/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte, , és . A rendelet továbbra is fenntartotta a korábbi adómértéket.
A javaslat módosítja az adó mértékét, 18.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra emeli.