Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01
a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 16.) önkormányzat rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.
A fenntartó önkormányzatnak minden évben felül kell vizsgálni a térítési díjakat, és a jogszabályi változások, valamint a díjakat befolyásoló tényezők figyelembe vételével meg kell határozni az adott évben fizetendő díjak mértékét.
A vásárolt élelmezés díjának változása miatt szükséges a hatályos rendelet módosítása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. §-hoz
A 1. § az étkeztetés térítési díját szabályozza.
A 2. §-hoz
A 2. § az önkormányzati rendelet hatálybalépését megállapító rendelkezés.