Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01
az iparűzési adóról szóló 10/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében rendeletet alkot és dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.
A rendeletalkotás a helyi adók vonatkozásában törvényben kapott felhatalmazás alapján történik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be.