Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 26

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára elrendelte a megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok szociális rendeleteinek, köztük a térítési díjakról szólók felülvizsgálatát.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a felülvizsgálat során rávilágított a felsőbb szintű jogszabályoktól való eltérésekre.

A változások a rendelet szerkezeti egységét jelentősen érintik, így a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 3. §-hoz

A 1. §-hoz: az étkeztetés térítési díját szabályozza.

A 2. §-hoz: Az önkormányzati rendelet hatálybalépését állapítja meg és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.