Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 06. 01

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Általános indokolás

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára elrendelte a megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok szociális rendeleteinek felülvizsgálatát.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a felülvizsgálat során rávilágított a felsőbb szintű jogszabályoktól való eltérésekre.

Önkormányzatunk 2015. februárban alkotta meg a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét, amely 2015. március 1. napján lépett hatályba.

Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján a települési támogatások felülvizsgálata, a rendelet pontosítása, kiegészítése vált szükségessé és a részletes indokolásban jelzett módosítások. A változások a rendelet szerkezeti egységét jelentősen érintik, így a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1–20. §-hoz és a 22. §-hoz

Az 1. §-hoz: a hatásköri szabályokat tartalmazza.

A 2. §-hoz: a kérelmek benyújtásának módját, a kérelmekhez csatolandó mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz: értelmező rendelkezésekre utal.

A 4. §-hoz: a jövedelmek igazolására általában alkalmas okiratokat ismerteti és értelmező rendelkezést tartalmaz a jövedelemszámításra vonatkozó időtartamra.

A 5. §-hoz: a benyújtott nyilatkozatok ellenőrzésének lehetőségéről és módjairól tájékoztat.

A 6. §-hoz: a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről rendelkezik.

A 7. §-hoz: A pénzbeli ellátásokat sorolja fel.

A 8. §-hoz: a rendkívüli települési támogatás egyes fajtáira vonatkozó szabályozást és értelmező rendelkezést tartalmaz.

A 9. §-hoz: települési temetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 10. §-hoz: a települési támogatás egyes fajtái tekintetében meghatározza a kérelmekhez csatolandó mellékleteket és speciális eljárási szabályokat.

A 11. §-hoz: a beiskolázási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 12. §-hoz: A lakásépítési és lakásvásárlási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 13. §-hoz: A természetbeni ellátást tartalmazza

A 14. §-hoz: köztemetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 15. §-hoz: felsorolja az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokat.

A 16-18. §-hoz: a Szt. 62. §-ban meghatározott étkeztetésre vonatkozó helyi szabályokat mutatja be.

A 19-20. §-hoz: családsegítésre és házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 21. §-hoz: hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.