Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 05. 26

a falugondnoki szolgálatról

Általános indokolás

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára elrendelte a megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok szociális rendeleteinek felülvizsgálatát.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a felülvizsgálat során rávilágított a felsőbb szintű jogszabályoktól való eltérésekre.

A falugondnoki szolgáltatás biztosítása nem kötelező feladat, de a képviselő-testület a települési hátrányainak csökkentése, a településen az életfeltételek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, az önkormányzat által önállóan, vagy társulás keretein belül biztosított szociális alapszolgáltatások kiépítésének és működtetésének elősegítése, a települési funkciók bővítése, a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése, a településen a jobb életminőség elérése érdekében falugondnoki szolgáltatást biztosít.

Önkormányzatunk 2012. márciusban alkotta meg a falugondnoki szolgáltatásról szóló jelenleg hatályos önkormányzati rendeletét, amely 2012. április 1. napján lépett hatályba.

Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján a rendelet pontosítása, kiegészítése vált szükségessé és a részletes indokolásban jelzett módosítások. A változások a rendelet szerkezeti egységét jelentősen érintik, így a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

1. §-hoz A falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatok rendszerét határozza meg, összhangban a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozásával.

2. §-hoz A falugondnoki szolgáltatás által kötelezően biztosítandó alapfeladatok ellátására, azok tartalmára tartalmaz rendelkezéseket.

3. § -hoz: Az alapfeladatok elsőbbsége mellett a kiegészítő feladatok ellátására, azok tartalmára tartalmaznak rendelkezéseket.

4. §-hoz Az alapfeladatok elsőbbsége mellett az önkormányzati feladatok megoldását segítő , közvetett szolgáltatások ellátására, azok tartalmára tartalmaznak rendelkezéseket.

5. §-hoz A falugondnoki szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó rendelkezéseket tartalmazza.

6. §-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívüli helyező rendelkezéseket tartalmaz.