Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyerekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 26

a gyerekvédelmi ellátásokról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára elrendelte a megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi területre vonatkozó önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatát.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a felülvizsgálat során rávilágított a felsőbb szintű jogszabályoktól való eltérésekre, az önkormányzati rendelet tartalma elavulására.

A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelet átfogó jellegű módosítása már régóta esedékes, mivel több olyan rendelkezést is tartalmaz, ami már aktualitását vesztette

A változások a rendelet szerkezeti egységét jelentősen érintik, így a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz

1. §-hoz: Az önkormányzat által biztosítandó, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáit sorolja fel.

2. §-hoz: A gyermekjóléti szolgáltatásról rendelkezik.

3. §-hoz: A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

4. §-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.