Bakonyszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A 2020. évi költségvetés módosítását a 2020. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az eredeti előirányzatként nem tervezett átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek előirányzatának növelése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

1-2 §-hoz

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés

kiadási főösszegét 56.795.083 Ft-ot + 19.360.420 Ft-tal

bevételi főösszegét 56.795.083 Ft-ot + 19.360.420 Ft-tal

megemeli.

A kiadási főösszegen belül a kiemelt módosított előirányzatok a következők:

11.010.467 Ft személyi juttatások

1.498.461 Ft munkaadókat terhelő járulékok

10.658.418 Ft dologi kiadás

220.000 Ft működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

451.928 Ft működési célú támogatás ÁHT-n belülre

2.583.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

2.781.353 Ft beruházások

26.632.810 Ft felújítások

17.826.091 Ft tartalék

2.492.975 Ft finanszírozási kiadás

egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül előirányzatát + 150.000 Ft-tal,

tartalékok előirányzatát + 9.532.852 Ft-tal,

felújítási kiadások előirányzatát + 9.197.781 Ft-tal

finanszírozási kiadások előirányzatát + 1.721.479 Ft-tal kell

megemelni

személyi juttatások előirányzatát – 776.823 Ft-tal,

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát – 72.232 Ft-tal,

dologi kiadások előirányzatát – 174.082 Ft-tal,

beruházások előirányzatát – 218.555 Ft-tal kell

csökkenteni.

A bevételi főösszegen belül a kiemelt módosított előirányzatok a következők:

20.539.565 Ft önkormányzatok működési támogatásai

5.851.816 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belülről

15.085.450 Ft felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

780.000 Ft közhatalmi bevételek

2.896.087 Ft működési bevételek

243.000 Ft működési célú átvett pénzeszköz

29.038.106 Ft maradvány igénybevétel

1.721.479 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

önkormányzatok működési támogatásának előirányzatát + 1.252.154 Ft-tal,

felhalmozási célú támogatások előirányzatát + 15.085.450 Ft-tal,

működési bevételek előirányzatát + 1.058.337 Ft-tal,

működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát + 243.000 Ft-tal,

államháztartáson belüli megelőlegezés bevételét + 1.721.479-tal kell

megemelni.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép.