Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.
A 2021. évi költségvetés módosítását a 2021. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az eredeti előirányzatként nem tervezett átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek előirányzatának növelése teszi szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 3. §-hoz
Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés
kiadási főösszegét 43.250.258 Ft-ot + 48.506.732 Ft-tal
bevételi főösszegét 43.250.258 Ft-ot + 48.506.732 Ft-tal megemeli.
A kiadási főösszegen belül a kiemelt módosított előirányzatok a következők:
10.808.868 Ft személyi juttatások
1.342.051 Ft munkaadókat terhelő járulékok
13.356.214 Ft dologi kiadás
220.000 Ft működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
426.048 Ft működési célú támogatás ÁHT-n belülre
2.089.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
18.965.673 Ft beruházások
33.140.811 Ft felújítások
8.912.870 Ft tartalék
2.495.455 Ft finanszírozási kiadás
személyi juttatások előirányzatát + 642.068 Ft-tal,
dologi kiadások előirányzatát + 1.239.364 Ft-tal,
ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát + 594.000 Ft-tal,
beruházási kiadások előirányzatát + 18.325.673 Ft-tal,
felújítási kiadások előirányzatát + 27.151.132 Ft-tal
finanszírozási kiadások előirányzatát + 1.751.738 Ft-tal kell
megemelni
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát – 237.591 Ft-tal,
tartalékok előirányzatát – 959.652 Ft-tal kell csökkenteni.
A bevételi főösszegen belül a kiemelt módosított előirányzatok a következők:
19.600.423 Ft önkormányzatok működési támogatásai
4.616.290 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belülről
4.499.778 Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatás
38.215.186 Ft felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
1.168.911 Ft közhatalmi bevételek
3.604.580 Ft működési bevételek
50.400 Ft felhalmozási bevétel
1.000.000 Ft működési célú átvett pénzeszköz
17.249.684 Ft maradvány igénybevétel
1.751.738 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések
önkormányzatok működési támogatásának előirányzatát + 1.007.510 Ft-tal,
működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát + 250.000 Ft-tal,
felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát + 4.499.778 Ft-tal,
felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát + 38.215.186 Ft-tal,
közhatalmi bevételek előirányzatát + 768.911 Ft-tal,
működési bevételek előirányzatát + 963.209 Ft-tal,
felhalmozási bevételek előirányzatát + 50.400 Ft-tal,
működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát + 1.000.000 Ft-tal,
államháztartáson belüli megelőlegezés bevételét + 1.751.738-tal kell
megemelni.
3. §-hoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép.