Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 01
a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.
Az élelmiszer árak 20-30 %-os emelkedése miatt az étkezést szolgáltató 2022. június 1-jétől a vásárolt szociális étkeztetés díját megemelte 900 Ft-ról 1100 Ft-ra.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1)-(2) bekezdése értelmében 2020. december 19. napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon díjnak 2020. december 18. napján hatályos és alkalmazandó mértéke.
A 2022. június 1-től augusztus 31-ig önkormányzatunk az étkeztetés árának és a térítési díjnak a különbözetét szociális keretéből átvállalta.
2022. szeptember 1-jétől kis mértékben megemeli a térítési díjat, a különbözetet az önkormányzat fizeti. A díjemelés az időközben bekövetkezett költségnövekedés hatásának kis mértékű kompenzálásához járul hozzá 2022. június 1. napja helyett 2022. szeptember 1. napjától.
A hatályos rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.
Részletes indokolás
A 3. §-hoz
Az 1. §-hoz: az étkeztetés térítési díját szabályozza.
A 2. §-hoz: Az önkormányzati rendelet hatálybalépését állapítja meg és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz