Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 27

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.27.
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Általános indokolás
A Belügyminisztérium Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet II. 2.2.1. pont szerinti jogcímen benyújtott támogatási igénnyel kapcsolatban szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Bakonyszentiván Község Önkormányzata számára.
A benyújtott támogatási igényre 22 m3 kemény, lombos tűzifa vásárlására használhatunk fel.
A támogatási részletszabályokat a BM-nek a támogatás-igénylésről szóló felhívása rögzíti.
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, azzal, hogy a szabályozás kötelező elemei:
a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult ( e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) előnyt élvezzen,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
1. §-hoz
Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
2. §-hoz
A szociális tűzifa támogatásra jogosultak körét rögzíti.
3-5. §-hoz
A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza.
6. §-hoz
A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.