Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2022. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 4/2022. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 92. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.
Az élelmiszer árak 20-30 %-os emelkedése miatt az étkezést szolgáltató 2023. január 1-jétől a vásárolt szociális étkeztetés díját megemelte 1100 Ft-ról 1300 Ft-ra.
A szolgáltató 2022. szeptember 1-jétől megemelte a térítési díjat. Az élelmiszer- és rezsi költségek növekedése miatt 2023. január 1-jétől 200 Ft-tal emelkedett az étkezés díja. Ebből 100 Ft-ot az önkormányzat átvállalt. Az étkezőknek 100 Ft-tal emelkedik az ebéd ára.
A hatályos rendelet módosítása szükséges.
Részletes indokolás
A 2. §-hoz
A 3. §-hoz
Az 1. §-hoz: az étkeztetés térítési díját szabályozza.
A 2. §-hoz: Az önkormányzati rendelet hatálybalépését állapítja meg