Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temető használatáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.01.
a temető használatáról
Általános indokolás
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet szabályozza a temetőfenntartói, üzemeltetési és temetkezési szolgáltatási tevékenységeket. .
A temető fenntartója a temető tulajdonosa, illetve az, aki kezelői joggal rendelkezik. Köztemető fenntartója a települési önkormányzat. A temető tulajdonosának a feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, a temető kegyeleti méltóságának őrzése.
A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve szerződés alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. Esetünkben az önkormányzat maga az üzemeltető is.
Az önkormányzat a temető fenntartásával kapcsolatos feladata ellátása érdekében jogalkotói hatáskörrel rendelkezik.
Részletes indokolás
Az 1–12. §-hoz
1. §-hoz:
Az 1. § a rendelet hatályát határozza meg.
2-3. §-hoz:
Meghatározza, hogy a temető fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Rendelkezik az önkormányzat köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról.
4-7. §-hoz:
A temető rendjét szabályozza: nyitva tartás, hirdetmények elhelyezése, magatartási és sírgondozási szabályok.
8-9. §-hoz:
A temetési helyek kialakításának rendjét szabályozza, a temetési helyek méreteiről, sírjelekről rendelkezik.
10. §-hoz:
A temetési helyek használati idejét és díját szabályozza.
11. §-hoz:
A temetésre vonatkozó szabályokról rendelkezik.
12. §-hoz:
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.