Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 23

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.23.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei
2023. évben
Az önkormányzat gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete határozzák meg.
Az Országgyűlés a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénye 2022. október 1-jén lépett hatályba.
A 2023. évi költségvetés alapját a 2019 – 2024. évekre vonatkozó gazdasági program képezi.
A költségvetés politikai célja a költségvetés tartósan egyensúly közeli állapotának biztosítása, az önkormányzat fizetőképességének fenntartása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak szabályozása, az egyensúly, a hiány, a többlet szintjének meghatározása.
Bakonyszentiván község Önkormányzata arra törekszik, hogy
a jelentkező feladatokat minél magasabb színvonalon tudja ellátni a lehetőségei keretein belül,
a kötelező és az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzatok, ill. azok megvalósítását biztosító bevételek számbavételre kerüljenek,
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást és saját bevételből finanszírozhatóak,
a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak,
az intézményi társulással és a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal jól együttműködjék,
az önkormányzat gazdálkodása szabályozott keretek között, a törvényes és a helyi szabályok előírásainak megfelelően történjék,
a saját bevételek növelésére törekedjék,
pályázati lehetőségek kihasználására törekedjék,
a belső ellenőrzés rendszer működjék, az ellenőrzési tervben foglaltak teljesüljenek.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait is figyelembe véve.
A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:
takarékos, átlátható és biztonságos működtetés
a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
szociálisan rászorultak támogatása
a tervezett beruházások és felújítások megvalósítása, a saját forrás biztosítása
tudatos községüzemeltetés és fejlesztés
pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz

II.

Bakonyszentiván Község Önkormányzat költségvetésének
2023. évi előirányzatai

Bevételi előirányzat 2023. évre

018010

Önkormányzatok elszámolásai

29 966 187

Településüzemeltetéshez kapcs. Támogatás

18 346 557

zöldterülettel kapcs. Feladatok támog.

1 668 595

közvilágítás fenntartásának támog.

1 186 153

köztemető fenntattásának támogatása

975 509

közutak fenntartásának támogatása

3 057 550

egyéb önkormányzati feladatok támog. 9 737 162
polgármesteri illetmény emeléséhez támog. 1 721 578

Szociális feladatok támogatása

8 935 810

szociális feladatok támogatása

3 129 200

szociális étkeztetés támogatása

664 290

falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

Szünidei étkeztetés támogatása

513 820

szünidei étkeztetés támogatása

513 820

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

könyvtári és közművelődési felad.tám.

2 270 000


900020

Önk-i funkcióra nem sorolh. bev. ÁHT-n kív.

2 700 000

kommunális adó bevétel

100 000

iparűzési adó bevétel

2 600 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 508 180

közfoglalk. térítés

5 508 180

066010 Zöldterület kezelés

730 000

fűnyírás, tereprendezés

500 000

földbérleti díjbevétel

30 000

bontott járdalap értékesítés

100 000

107051

Szociális étkeztetés

1 792 800

szociális étk.tér.díja

1 792 800

082091
Közművelődés - köz. és társ. részv.
terembérleti díj 10 000

10 000

01830

Támogatási célú finanszírozási műveletek

100 000

adomány Bakonyerdőtől


100 000


062020

Településfejlesztési projekt

pályázati támogatás árokásó gép

5 803 265KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

46 610 342

018030

Támogatási célú finanszírozási műv.

17 791 691

Előző évi ktg. maradvány ig-be vét.

17 791 691

ebből kötelezettséggel terhelt: 0
szabad pénzmaradvány 17 791 691

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

64 402 123

Kiadási előirányzat 2023. évre

O18010

Önkormányzatok elszámolásai

1 198 647

0.havi megelőlegezés visszafizetése

1 198 647

045160

Közutak, hidak, alagutak üz.,fenntart.

3 624 000

Széchenyi utca térkövezés

2 000 000

üzemeltetési anyag beszerzés
egyéb szolgáltatás


600 000
400 000

624 000

felújítás áfa066010

Zöldterületkezelés

3 031 716

üzemeltetési anyag

1 300 000

karbantartás, kisjavítás

430 000

egyéb szolgáltatás

15 000

áfa

498 000

megbízási díj külső munkaváll.

348 000

szociális hj. Adó

40 716

facsemeték

400 000

062020

Településfejlesztési projektek

6 108 700

árokásó gép beszerzése + saját erő

4 810 000

beruh. Áfa

1 298 700

066020

Város-, község gazdálkodás

3 730 000

közüzemi díjak

15 000

üzemeltetési anyag

200 000

karbantartás, kisjavítás

20 000

egyéb szolgáltatás

200 000

áfa

220 000

kamerarendszer bővítése

370 000

konténer bérlés

100 000

tárolószín gépeknek

500 000

játszótér kerítés, vasanyag

800 000

rámpa
árokásó kanál
kompresszor
ágdaráló gép beszerzése
gép áfája
tereprendezés

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.

6 036 930

polgármester illetménye

3 461 000

szociális hj adó

449 930

megbízási díj házasságkötés

16 000

irodaszer, nyomtatvány

100 000

üzemeltetési anyag

100 000

kommunikációs szolgáltatás

200 000

közüzemi díjak

320 000

karbantartás, kisjavítás

100 000

egyéb szolgáltatás

500 000

Áfa

370 000

bankköltség

250 000

szemétszállítás

50 000

közlekedési költségtérítés

25 000

belföldi kiküldetés

55 000

utalvány

40 000

018030

Támog. célú finanszírozási művelet

15 475 815

általános tartalék

14 942 675

Pápakörny.Önk.Feladatell.Társ.

413 140

Pápateszér Önkorm. Fogorvosi ellátásra

30 000

Bursa ösztöndíj

60 000

084031

Civil szervezetek műk.tám.

170 000

Sport-és Szabadidő Egyesület támogatása

100000

Falugondnoki Egyesület támog.

10000

Katasztrófa-védelem támogatása

10000

Egyéb szervezetek, alapítványok támog.

50000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 437 125

közfoglalk. bére

5 925 000

Szociális hj adó

385 125

munkaruha, védőital

100 000

áfa

27 000

064010

Közvilágítás

698 500

áramdíj

500 000

áfa

148 500

üzemeltetési anyag

50 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás műk.felad.

1 098 000

karbantartás

100 000

közüzemi díjak

600 000

üzemeltetési anyag beszerzés

130 000

szemétszállítás

35 000

áfa

233 000

107060

Egyéb szociális pénzb. és term.tám.

3 642 120

települési támogatás

1 573 500

pénzbeli támogatás (beiskol, idősek)

1 573 500

ösztöndíj (Arany J.)

50 000

szociális tüzifa vásárlás

325 120

szociális tüzifa szállítás

120 000

107051

Szociális étkeztetés

2 033 096

vásárolt élelmezés

1 600 863

Áfa

432 233

072111 Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi alapellátás

127 000

közüzemi díjak

50 000

üzemeltetési anyagok

50 000

áfa

27 000

107055

Falugondnoki szolgálat

4 892 165

közalkalm.alapilletm.

3 079 000

szociális hj. Adó

400 270

egyéb költségtér.

12 000

béren kívüli juttatás

157 300

szja cafetéria után

23 595

üzemeltetési anyag beszerzése

400 000

karbantartás, kisjavítás

350 000

egyéb szolgáltatás

250 000

Áfa

200 000

munkaruha

20 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

501 944

külső munkavállaló bére

208 800

Szociális hj.adó

27 144

közüzemi díjak

80 000

karbantarás, kisjavítás

50 000

kommunikációs szolgáltatás

80 000

áfa

56 000

082091

Közművelődés - köz. és tár. részvét.

2 270 000

közüzemi díjak

80 000

üzemeltetési anyag

150 000

kulturális programok szervezés

221 100

Áfa

62 000

közművelédősi munkatárs alapilletmény

1 554 900

szociális hj. Adó

202 000

013320

Köztemető fenntartása és működt.

292 000

üzemeltetési anyag beszerzése

80 000

közüzemi díjak

20 000

egyéb szolgáltatás

80 000

karbantatás, kisjavítás

50 000

áfa

62 000

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

73 183 628

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei
A Kormány a támogatás biztosításakor figyelembe veszi az önkormányzat takarékos gazdálkodását, az önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételét, valamint az önkormányzat tényleges saját bevételét.
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatinak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén 2023. évben
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatására 1.668.595 Ft,
- közvilágítás fenntartásának támogatására 1.186.153 Ft,
- köztemető fenntartásának támogatására 975.509 Ft,
- közutak fenntartásának támogatására 3.057.550 Ft,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatására 9.737.162 Ft,
- polgármesteri illetmény emelésének támogatására 1.721.578 Ft,
Szociális ellátások címén:
- szociális feladatok támogatására 3.129.220 Ft,
- szociális étkeztetésre 664.290 Ft,
- falugondnoki szolgálatra 5.142.300 Ft,
- szünidei étkeztetés támogatására 413 820 Ft,
Közművelődési feladatok ellátása címén:
- közművelődési feladatok támogatására 2.270.000 Ft, támogatást biztosít a központi költségvetés.
A támogatások alapja a 2021. évi költségvetési beszámolóban, valamint a statisztikai adatszolgáltatásokban kimutatott adatok.
A Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
IV.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
A helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságtól, teheríró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.
A kötelezően ellátandó feladatokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk:
a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása (a helyi közutak fenntartása, a tömegközlekedés megszervezése, a közoktatás, az egészségügyi és szociális ellátások biztosítása)
a közhatalom gyakorlása (különböző engedélyek kiadása)
mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtése, vagyis az önkormányzat a saját költségvetéséből és dolgozói által garantálja a feladatok ellátását.
1. Kötelező feladatok
1. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2. közvilágítás fenntartása
3. köztemető fenntartása
4. közutak fenntartása
Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az önkormányzat bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított forrásokból lehetséges. Az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek tulajdonukkal, a saját költségvetésüknek megfelelően a vagyonukkal, és akár vállalkozhatnak is.
1. Önként vállalt feladatok
1. Falugondnoki Egyesület támogatása
2. Katasztrófavédelmi Egyesület támogatása
3. Bakonyszentiváni Szabadidő-és Sportegyesület támogatása
4. Alapítványok, Egyesületek támogatása
1. Államigazgatási feladatok
1. honvédelem
2. polgárvédelem
3. katasztrófa-elhárítási ügyek
V.
A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adóssága törlesztése
Az önkormányzat e rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított 17.791.691 Ft működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.
VI.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása
1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel, kiadás) lásd melléklet
2. előirányzat felhasználási és likviditási tervét lásd 28-29. melléklet
3. A közvetett támogatások (27. melléklet) indokolása
A 27. melléklet táblázata összesíti az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. E táblázat tartalmazza a szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezményeket.