Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2016. 10. 03- 2020. 07. 15

Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tör- vény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Homokbödöge község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8562 Nagytevel, Táncsics u. 9. Ellátási te- rülete:  Adásztevel, Nagytevel és Homokbödöge települések közigazgatási területe.


 (2) Homokbödöge község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8500 Pápa, Jókai   u. 5-9. Ellátási területe: Homokbödöge és Nagytevel községek közigazgatási területe.


 (3) Homokbödöge község védőnői alapellátási körzetének székhelye: 8562 Nagytevel, Táncsics u. 9. Ellátási terü-

      lete:  Adásztevel, Nagytevel és Homokbödöge települések közigazgatási területe.


 (4) Homokbödöge község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: 8562 Nagytevel, Táncsics u. 9. Ellátási területe:  Adásztevel, Nagytevel és Homokbödöge települések közigazgatási területe.

2. § Ez a rendelet 2016. október 3. napján lép hatályba.