Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

2022.05.31.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Homokbödöge Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 125.546.946 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 98.815.632 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 26.731.314 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit és kiadásait – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 8., a 9. és a 10. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 11. mellékletben és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a 13. mellékletnek és a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.