Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

2023.05.31.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 108.786.615 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel,

b) 96.368.124 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással,

c) 12.418.491 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit és kiadásait – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a 8., a 9. és a 10. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 11. mellékletben és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Óvoda maradványát és eredmény kimutatását a 13. mellékletnek és a 14. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.