Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Homokbödöge Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 15
Homokbödöge Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján Homokbödöge Község Önkormányzata költségvetés-tervezetét a polgármester 2022. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Homokbödöge Óvoda költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe. Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszege 99.377.501,-Ft. Homokbödöge Óvoda 2022. évi költségvetési főösszege 19.147.452,-Ft.