Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 15

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.15.
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A belügyminiszter támogatói okiratai rögzítik a települési önkormányzatok 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása feltételeit.
A támogatások mértéke 16.500 Ft/erdei m3 + ÁFA, amelyhez az önkormányzatnak 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA összegben kell önerőt vállalnia, illetve a szállításból adódó költségeket, beleértve a rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is. Homokbödöge község vonatkozásában ez 45 erdei m3 mennyiséget jelent, a támogatás összege 942.975,-Ft, mely 57.150,-Ft önerőt igényel.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a támogatásokat igénybe kívánja venni, és az önrészt, valamint a szállítás költségeit vállalja.
A Képviselő-testületnek rendeletben kell meghatározni a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit.
A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.