Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 04. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.01.
a temetőkről és a temetkezés rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
A Veszprém Megyei Kormányhivatal főispánja törvényességi felhívást intézett Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez (a továbbiakban: Képviselő-testület), mert célvizsgálat keretében feltárta, hogy a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában előírt településüzemeltetés, azon belül a köztemető kialakítása és fenntartása közfeladatának nem tett eleget.
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg – többek között – a köztemetőkre vonatkozóan a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket, a temető használatának a rendjét, a temetési hely megváltásának díját és a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenység ellátásának temetői rendjét.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívással egyetértve, megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét.