Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról

Hatályos: 2023. 04. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.01.
a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyar Közlöny 2022.12.30. napján megjelent 223. számában kihirdetésre került a Kormány 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról, mely alapján az érintett kormányrendeletekben átvezették „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege” helyett a "szociális vetítési alap" fogalmát.
Homokbödöge Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) számú rendeletében javaslom a szociális vetítési alap fogalmának átvezetése mellett a települési támogatások összegének megemelését, mivel a garantált bérminimum és a nyugdíjak emelkedése miatt sokan nem lennének jogosultak a rendeletben foglalt támogatások igénybevételére.
A változásokra való tekintettel Homokbödöge Község Önkormányzata megalkotta új rendeletét a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról.