Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet-tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
Homokbödöge Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.