Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete

a Nagyteveli Víztározó tó rendjéről

Hatályos: 2019. 02. 26

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

a Nagyteveli Víztározó tó rendjéről Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§.


A Rendelet hatálya a Nagytevel község közigazgatási területén fekvő Víztározó tóra, a kialakított fürdőhelyre és a vele határos, 150 m széles védterületre terjed ki.


2.§.


(1)  A Képviselőtestület a Nagyteveli Víztározó tónál fürdőhelyet üzemeltet.


(2)  A fürdőhely területén tartózkodni – nagyteveli állandó lakosok kivételével – a belépőjegy megváltását követően szabad.


(3)  Fürödni csak a fürdőhely kijelölt területén – a fürdőhely kerítései képzeletben meghosszabbított vonala és az 1,8 m vízmélységet jelző bójasor, valamint a fürdőhely partja által határolt vízfelület – szabad, a tó egyéb részein tilos!


(4)  Kutyák fürdetése a tóban szigorúan tilos!


(5)  A fürdőhely vízi területén szörfözni és vízijárművel – a mentőőr, a közterület felügyelő, a Vízügyi Igazgatóság járművei, a vízibicikli, valamint fürdési szezonon kívül a horgászok csónakjai kivételével – közlekedni tilos!


(6)  A fürdőhelyen nyitvatartási időn túl is tilos a fürdés!


3.§.


(1)  Sátorozni a Víztározó tó mellett – a „Fenyves” fürdőhelyen az erre a célra kijelölt területeket kivéve – tilos!


(2)  Gépjárművel térítésmentesen lehet parkolni, az erre a célra kijelölt helyeken.


(3)  A fürdővendégek kerékpárjai – térítésmentesen – elhelyezhetők a fürdőhely kijelölt területén.


(4)  A Víztározó tó és fürdőhelyével határos, 150 m széles védterületen cross motorral közlekedni tilos!

4.§.


(1)  A Rendelet hatálya alá tartozó területeken tilos a növények, fák, bokrok károsítása, kivágása.


(2)  A szemetet és egyéb szennyező anyagokat a szeméttárolókba kell elhelyezni!


(3)  Az 1. §-ba foglalt tavat és ingatlanokat beszennyezni tilos!


5.§.


(1)  A fürdőhely belépődíjait, a sátorhely és lakókocsi hely díjait az 1.  melléklet tartalmazza.


(2)  A Képviselőtestület a nagyteveli állandó lakosok részére – lakókocsi használat kivételével – a fürdőhely térítésmentes használatát engedélyezi.


(3)  A fürdőhelyen a Képviselőtestület – díj ellenében – vállalkozók részére működési-, ivóvíz- és áramvételezési lehetőséget biztosít.


(4)  A fürdőhely területén a fürdővendégek részére – térítésmentesen – ivóvíz, zuhanyzás, vízöblítéses WC használat és kézmosási lehetőség biztosított.
6. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép napján léphatályba, mellyel egyidejűleg Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyteveli víztározó rendjéről szóló 10/2008.(VII.24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                                                              Orbán Sándor                              Horváth Mária

                                                              polgármester                                jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 25.                                                                                                             Horváth Mária

                                                                                                             jegyző
1. melléklet a 4/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethezNagyteveli Víztározó tó fürdőhely belépődíjai, a sátorhely és lakókocsi hely díjai
                        Megnevezés                                                                                      Díjtétel


Fürdőhely belépők:                        Felnőtt                                                                                            700,- Ft/fő/nap


                        Diák, nyugdíjas                                                                              400,- Ft/fő/nap


                        Gyermek (6 évestől 14 évesig)                                                      300,- Ft/fő/nap


                        Gyermek (6 év alatti)                                                                        térítésmentes

                        

                        Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek)                                              1.800,-Ft/napSátorhely díja:                                                                                                      800,- Ft/fő/nap

Lakókocsi hely díja:                                                                              2.500,- Ft/lakókocsi/nap