Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Adorjánháza Község Önkormányzata határozatlan időre

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót vezet be.

(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlákra kell megfizetni:

a) 11748038-15427243-02820000 Magánszemélyek kommunális adója

b) 11748038-15427243-03540000 Iparűzési adó

Magánszemélyek kommunális adója

2. § Az évi adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 5.000,- Ft.

Helyi iparűzési adó

3. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2014 (X.1.) önkormányzati rendelet.