Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Idegenforgalmi adó

1. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.

2. Helyi iparűzési adó

2. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló törvény szerinti adóalap 1 %-a.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.