Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Helyi iparűzési adó

1. § (1)1 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.

(2)2

2. Magánszemély kommunális adója

2. §3 Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként: 10.000,- Ft.

3. § (1) A rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2002.(IX.26.) önkormányzati rendelete és Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testület a helyi iparűzési adóról szól 3/2003.(III.26.) önkormányzati rendelete.

1

A rendelet szövegét a 11/2018. (XI.29) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től Az 1. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A rendelet szövegét a 11/2018. (XI.29) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től Az 1. § (2) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A rendelet szövegét a 11/2018. (XI.29) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től A 2. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.