Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról.

Hatályos: 2019. 01. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

10/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Helyi iparűzési adó


1. § [1](1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 % -a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.000,- Ft.

2. Magánszemély kommunális adója2. §[2] Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként: 8.000,- Ft.
3. § (1) A rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.

     

       (2) Hatályát veszti: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testület a magánszemélyek

             kommunális adójáról szóló 7/2002.(IX.26.) önkormányzati rendelete és Hajmáskér Község

            Önkormányzata Képviselő-testület a helyi iparűzési adóról szól 3/2003.(III.26.) önkormányzati

           rendelete.                                                             

               Köbli Miklós                                                                       Kovács János György

               polgármester                                                                                 jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2018. (XI.29) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 11/2018. (XI.29) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.01.01.-től