Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014 (X.27.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Hatályos: 2014. 10. 28- 2019. 10. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Hajmáskér Község Önkormányzata képviselőjére.

2. § (1) A képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.


       (2) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 28.000,-Ft.

       (3) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külsős tagja havi bruttó tiszteletdíja: 14.000,-Ft.

3. § A tiszteletdíj kifizetésének napja a tárgyhót követő hó 5. napja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testület a képviselő-testület

      tagjainak tiszteletdíjáról szóló 9/2010.(X.13.) rendelete.

                Köbli Miklós                                                                      Kovács János György

     polgármester                                                                                  jegyző