Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (VIII.27.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 08. 27- 2014. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 601.128 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek                                                         465.248 ezer Ft,

b) pénzmaradvány                                                                     135.880 ezer Ft, és

c) Költségvetési kiadások:                                                         601.128 ezer Ft.”


Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) kapott költségvetési támogatás                                              143.148 ezer Ft

       b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       285.067 ezer Ft

       c) közhatalmi bevétel                                                                   13.800 ezer Ft

   d) intézményi működési bevétel                                                  21.391 ezer Ft

   e) átvett pénzeszközök:                                                                     342 ezer Ft

   e) felhalmozási bevétel                                                                   1.500 ezer Ft.”(2) A rendelet 3 § (8) bekezdés a következők szerint módosul:

„Az Önkormányzat a kiadások között 46.981 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.”

2. §

A rendelet 1-9. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

3. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

          ..………………….                                                         ………………………

               Köbli Miklós                                                          Kovács János György

               polgármester                                                                      jegyző