Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő – testületének 11/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 10. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hogy megállapítsa Hajmáskér Község Önkormányzata közigazgatási területén a háziorvosi alapellátás, a fogorvosi, az ügyeleti és a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Hajmáskér község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei

3.§

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alakít ki Sóly községgel, területi ellátási kötelezettséggel.

    (2) A körzet székhelye: 8192 Hajmáskér, Bem u.3.

4.§

(1) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti alapellátás körzetét Hajmáskér település teljes közigazgatási területe alkotja.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében a Várpalotai Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa útján látja el.

    (3) Az ügyeleti ellátás székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 6.

5.§

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata közigazgatási területén kettő védőnői körzet kerül meghatározásra. Az I. számú védőnői körzet magában foglalja Sóly település teljes közigazgatási területét is.

    (2) A körzet székelye: 8192 Hajmáskér, Bem u.3.

    (3) Az egyes védőnői körzetekhez tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.

6.§

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot Sóly és Öskü községekkel.

    (2) A fogorvosi körzet székhelye: 8192 Hajmáskér, Bem u.3.

7.§

   (1) Az iskola-egészségügyi körzet Hajmáskér község teljes közigazgatási területét magában foglalja.

   (2) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.

   (3) A körzethez tartozó köznevelési intézmény a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola


Záró rendelkezések

8.§

Jelen rendelet 2016.október 01. napján lép hatályba.


Köbli Miklós                                                                                                     Kovács János György

polgármester                                                                                                                  jegyző